scale2

Пишемо есе з аргументацією “за і проти” англійською

Аргументативне есе – це твір, в якому розглядають переваги та недоліки конкретної теми. Ймовірно багатьом доводилось писати твір такого типу як рідною, так і іноземною мовою. Кожен, напевно, запитував себе «З чого почати? Як правильно написати есе?». Тож, щоб такі питання більше не виникали, ось як вірно побудувати структуру аргументативного есе:

а) вступний абзац (у цій частині есе потрібно чітко окреслити тему, котра буде обговорюватися; варто пам’ятати, що у вступі не слід висловлювати власну думку)

b) основна частина ( ця частина повинна містити аргументи за і проти предмету, про який йдеться в есе та складатися з двох абзаців, в одному з який зазначені всі «за», а в іншому «проти»; також слід приводити приклади та обґрунтовувати всі аргументи)

Корисні фрази:

  • Щоб перечислити переваги:

one/major advantage of
the greatest/main advantage of

  • Щоб перечислити недоліки:

another negative aspect of…
one/an additional drawback/disadvantage of
the most serious drawback / disadvantage of…

c) висновок (у цій частині слід підвести підсумок усього сказаного та висловити власну думку щодо теми)

Корисні фрази:

as has been noted/as can be seen/all things considered/as shown above/in conclusion/to summarize/all in all 

Важливо пам’ятати!

  • Складіть список усіх «за» та «проти» перед написанням есе.
  • Не використовуйте скорочення та сленг.
  • Починайте кожний абзац з речення, в якому коротко зазначено основну думку всього абзацу.
  • Використовуйте відомі цитати, які стосуються теми есе, адже вон зроблять ваш твір цікавішим.