thoughts-become-things

Як впорядкувати власний хід думок англійською мовою

Ми живемо в світі, який з кожним днем все більше розвивається та стає ще сучаснішим. Завдяки всіляким новітнім технологіям ми отримали неймовірну можливість спілкуватись з людьми з різних куточків світу, що дає змогу тим, хто прагне опанувати англійську, ще більше практикувати та вдосконалювати свої знання.

Можна з впевненістю сказати, що багато хто має закордонних друзів, з котрими незважаючи на велику відстань, також хочеться ділитись своїми переживаннями, емоціями, пригодами та різноманітним подіям. Та ті, хто вивчають англійську мову, напевно, неодноразово,  зустрічались з проблемою, коли просто не могли послідовно та логічно викласти свій хід думок.

Тож однією з корисних навичок  володіння англійською є вміння розповідати, адже саме розповідь є однією з основних форм спілкування.

Як же навчитись розповідати?

По-перше, розповідайте чітко та коротко. Дотримуйтесь простих граматичних конструкції та часів, щоб слухачу було легко зрозуміти, що саме ви маєте на увазі, а також використовуйте вставні слова послідовності думок та слова-зв’язки.

1) Вставні слова послідовності думок.

Ці слова вкажуть вам на хронологічну послідовність подій.

First of all / Secondly
Previously / before that
Then
Later
But before all that
Finally

2) Слова-звязки.

Використовуйте їх, щоб логічно пов»язати свою історію, надати якусь додаткову інформацію, вказати на результат, причину через яку сталась певна подія та підсумувати сказане.

I (did something) because….
As a result…
Although …..
In short

3) Більшість розповідей мають певну структуру та поділяються на такі етапи:

  • Вступ. Коротко опишіть місце, час та ситуацію.

It was (adjective)
(someone) was (doing something)
There was (something) (somewhere)

  • Хід подій. У цій частині послідовно розкажіть про події, які відбулися.

(someone) (did something)
(someone) said, (sentence)
(someone) told (someone) that (clause)
(someone) did (something), and (result)

  • Реакція. Розкажіть про те, що видумали, відчували та як вчинили у вищезазначеній ситуації.

I thought, (sentence)
It was (emotion)

  • Висновки: Підсумуйте та прокоментуйте чим все завершилося.

So (someone) (did something)
Because of that, (something happened)
Since then, (someone) always/usually/ sometimes (does something)

         І на завершення, не менш важливою складовою розповіді є ваш словниковий запас, тому намагайтесь поповнювати та урізноманітнювати його. Памятайте, інколи незавадить трохи перебільшити, наприклад замінити слово pretty на beautiful, bad на awful/terrible, nice на wonderful/amazing, таким чином ви зацікавите слухача ще більше.